7 Şubat 2018 Çarşamba

Gizlilik Prensipleri


cengelkoyfenbilimleri kullanıcıları site kapsamında kendileri tarafından ve kendi rızalarına tabi olarak paylaştıkları veya bildirdikleri her nevi bilgilerin kendilerine ait ve doğru olduğunu, aksi yöndeki taleplerin ve/veya iddiaların tek muhatap ve sorumlusunun bizzat kendileri olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

cengelkoyfenbilimleri gizlilik ilkeleri www.cengelkoyfenbilimleri.com ve bu alan adına bağlı tüm diğer alt alan adlarında ve alt bölümleri ile diğer tüm içeriğinde uygulanmaktadır.

cengelkoyfenbilimleri kullanıcıları siteye bağlandıkları esnada kullandıkları erişim bilgileri cengelkoyfenbilimleri tarafından ilgili mevzuat kapsamında ve sınırlarında olmak üzere görüntülenebilir, kaydedilebilir ve takip edilebilir. cengelkoyfenbilimleri’nin bu şekilde elde ettiği her türlü bilgi veya sadece cengelkoyfenbilimleri tarafından ve sadece site işelemleri ile sınırlı şekilde kullanılacak olup hiçbir surette kullanıcıların aleyhine yahut zararına yol açacak şekilde kullanıma konu edilmeyecektir. Yine bu yolla elde edilmesi halinde veri veya bilgiler üçüncü kişilere hiçbir surette aktarılmaz, satılmaz, kullandırılmaz. Ancak bu bilgiler istatistiki veri derlemesinde ferdileştirilmeden işlenebilir. Kullanıcıların web tabanlı başkaca bir aktivitesinin izlenmesi veya depolanması yahut kullanılması söz konusu değildir. cengelkoyfenbilimleri kullanıcıların kişisel şifrelerinin, e-posta adreslerinin, kredi kart numaralarının ve diğer benzer bilgilerinin cengelkoyfenbilimleri tarafından hiçbir şekilde başka yerde yayınlanmayacağını, dağıtılmayacağını veya duyurulmayacağını beyan ve taahhüt eder.

cengelkoyfenbilimleri yasal çerçevede bir takip veya talep olmadığı sürece kullanıcıların siteyi kullanmalarından ötürü siteye giriş yaptıkları hiçbir nevi bilgiyi diğer kişi ve kurumlarla paylaşmayacaktır. cengelkoyfenbilimleri’nin kullanıcılarına sunduğu hizmetin tedariki sırasında sağladığı kişisel veri güvenliği ve gizliliği kendi sitesi ile sınırlıdır.

Kullanıcılar kendilerine cengelkoyfenbilimleri tarafından bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak gönderilen elektronik postaların kendi muvafakatlerinde olduğunu beyan ederler. Ancak bu çerçevedeki iletişim bilgileri cengelkoyfenbilimleri tarafından diğer kişi veya kurumlarla paylaşılamaz. cengelkoyfenbilimleri tarafından sunulan işlem ortamına erişim bilgileri işlem güvenliği ve yasal mükellefiyetler kapsamında ve bunlarla sınırlı olmak üzere incelenebilinir ancak bunlar diğer hiçbir kişiye iletilemez. cengelkoyfenbilimleri üzerinden yapılan reklamların içerik ve etkilerinden Sadece sorumlu değildir. cengelkoyfenbilimleri güvenlik ilkelerini değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar, bu bilgilerin kendilerince tebellüğ edildiğini; bu ilkeleri ve bunlardaki değişiklik ile güncellemeleri bilip kabul ettiklerini beyan eder. Bu güvenlik ilkeleri yalnızca kullanıcıların cengelkoyfenbilimleri’ni kullanmalarından kaynaklı şekilde ve bu kullanıma dair güvenliklerinin temini gayesini taşımaktadır.

cengelkoyfenbilimleri’nin kullanımı sırasından her aşamada katılımcıların kayıt sırasında oluşturdukları verilerin veya kaydettikleri bilgilerin tüm yasal sorumluluğu tek başına katılımcıya aittir. Hukuka, yasalara veya genel ahlaka aykırı yahut diğer bir hukuki düzenleme uyarınca sakıncalı bulunan veriler, bilgiler veya 3. Kişilere ait veriler kayda konu edilemez. Bu tür bilgi veya veri girişleri site kapsamımdan fark edilir edilmez kaldırılacak, ilgili katılımcıların siteye erişimi engellenecek ve söz konusu kullanımı yapan profil ve/veya hesap siteden geçici veya kalıcı şekilde ihraç edilebilecektir. Kullanıcılar, bu bende konu yükümlülüklerine aykırı hareketlerinin neticesinde cengelkoyfenbilimleri tarafından tatbik edilebilecek olan mezkur tedbir ve/veya uygulamalardan dolayı cengelkoyfenbilimleri’ne karşı doğrudan veya dolaylı herhangi bir talepte yahut itirazda bulunulmayacaklarına kabul ederler.

Katılımcılar, siteden bir başka kişi veya kullanıcının hesabını kullanarak yararlanamazlar. cengelkoyfenbilimleri, aksi bir durumun tespiti halinde; ilgilinin/ilgililerin katılımlarını sonlandırma ve varsa o ana kadar site kapsamında bu kişiler lehine yapılan kazandırmaların kullanılmasını engelleyen teknolojik koruma tedbirlerini uygulama yetkisini haizdir. Böyle bir durumda katılımcı, siteye yeniden erişim sağlamayacağını/buna dair bir girişimde bulunmayacağını ve eğer o ana kadar varsa siteyle ile bağlantılı olarak kendi hesabında oluşturduğu veya elde ettiği hakların kendisine daha sonra iade edilmesi gibi bir talepte bulunmayacağını taahhüt eder.

Katılımcı, site vasıtasıyla temin ettiği bilgilerin tarafından gerekli durumlarda iletişim ve promosyon duyuruları amacıyla kullanabilmesine izin vermiş olarak kabul edilir. cengelkoyfenbilimleri, bu bilgileri işlemeyeceğini, değiştirmeyeceğini ve katılımcıların kişisel verilerinin gizliliğini ihlal eder herhangi bir eylem yahut işlemde bulunmayacağını taahhüt eder. Katılımcılar, cengelkoyfenbilimleri’nin bu bende konu kullanımlarına mukabil herhangi bir bedel talebinde bulunmayacaklarını kabul ederler. cengelkoyfenbilimleri kapsamında sunulan işlem ortamlarından istifade edilmesi farklı ücretlendirme uygulamalarına konu olabilir. Bu sebeple katılımcılar arasında yapılan her nevi işlem, sözleşme, devir veya benzeri yükümlülük doğuran anlaşmalar sadece taraflar arasında geçerli olabilmekte ve cengelkoyfenbilimleri’ne karşı hiçbir hal ve şart altında ileri sürülemez.

cengelkoyfenbilimleri tarafından kullanıcılara sunulan her nevi içerik, materyal, döküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler, bunların kullanıcılar tarafından üretilmemiş ve işleme konu edilmemiş olması kaydıyla ve anılanlar hariç olmak üzere, cengelkoyfenbilimleri’nin inhisari mülkiyetinde ve Fikir ve Sanat Eserleri ve ilgili mevzuat gereğinde yasal olarak korunmaktadır. cengelkoyfenbilimleri tarafından hazırlanıp sunulan bu site içerikleri ile bağlantılı servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar, kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır. cengelkoyfenbilimleri üzerinden yapılacak taraf işlemleri ile ilgili olarak kullanıcı hesabının aktif ve erişilebilir olmasından, kullanıcı hesap ve profili ile ilgili olarak ve bunlardan kaynaklanan her nevi aksaklıktan sadece katılımcı sorumludur. İşbu sebeplerden ötürü cengelkoyfenbilimleri’ne karşı herhangi bir talepte bulunulamaz. cengelkoyfenbilimleri, kullanıcıların kendilerinden veya ilgili servisi kendisinden edindikleri kişi veya kurumlardan kaynaklanan düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, katılımcıların ya da diğerlerinin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek sorunlarda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Katılımcının siteyi yanlış şekilde kullanımından kaynaklanabilecek maddi, ticari itibar, sosyal itibar kaybı veya dolaylı ya da dolaysız özel, cezai, rastlantısal kayıp ve zararlarından cengelkoyfenbilimleri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, hesapları ile ilgili bilgilerin gizliliğinden tek başına sorumludur. Kullanıcının hesap, işlem ve diğer katılım bilgilerine dair herhangi bir güvenlik ihlalinden veya yetkisiz erişim veya erişim girişimlerinden cengelkoyfenbilimleri sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar tarafından herhangi bir surette yasalara veya ahlaka aykırı bir kullanımın veya eylemin tespit edilmesi halinde katılımcının IP ve diğer bilgileri talep halinde Cumhuriyet Savcılıkları ve Emniyet Birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir.

cengelkoyfenbilimleri, gerekli görmesi halinde site kullanım ve gizlilik koşullarını dilediği zamanda sebep belirtmeksizin ve önceden bildirmeksizin tek taraflı olarak değiştirebilir veya tamamen kaldırabilir.

cengelkoyfenbilimleri, bu gizlilik ilkelerinin ve site kullanım şartlarının geçerlilik tarihini herhangi bir zamanda sonlandırma, uzatma, katılım koşullarını tek taraflı olarak değiştirme ve gerekçe belirtmeksizin sonlandırma hak ve yetkisine sahiptir. İşbu gizlilik ilkelerinin herhangi bir kısmı hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu kısım ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Siteyle bağlantılı olarak cengelkoyfenbilimleri iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından üyeye/kullanıcıya/ziyaretçiye, yeni hizmetleri, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması anılanların bilgi, onay ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır. Kullanıcılari siteyi kullanmaya başladıklarında, kendilerine bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının yapılmasının kişisel verilerinin ihlali, saldırgan reklam veya saldırgan pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını kabul etmiş sayılırlar.

Katılımcılar, site kapsamında sisteme veya hesaplarına yükledikleri her nevi bilgi ve görsellerin, kendi rızaları ile yüklenmiş, paylaşılmış, iletilmiş olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda yer alan, Katılımcılar tarafından gerçekleştirilen veri paylaşımı ve bununla bağlantılı şekilde oluşturulan bilgi yahut veriler, izah ve taahhüt edilen site kullanım gayesine yönelik ve ilgili bilgilerin sahibi tarafından ve rızaen ifşa edilmiş bir nitelikte kabul edilir.

Katılımcılar, cengelkoyfenbilimleri’ni kullanarak, kişisel şekilde oluşturduğu veya ifşa ettiği verilerinin işlenmesi ve/veya depolanması da dahil olmak üzere, sayılan kişisel bilgilerinin veya verilerin bu bildirimde açıklanan şekilde site tarafından toplanmasını, kullanılmasını, aktarılmasını ve depolanmasını, herhangi bir sınırlama veya koşul olmaksızın açıkça kabul etmiş olmaktadır. Katılımcının kanundan doğan hak ve sorumluluklarını etkilemesi sebebiyle, bu bildirimi dikkatlice okuması önerilmekte ve katılımcının bu bildirim ve bilgilendirmeye usulüne uygun şekilde muttali olduğu kabul edilmektedir.

cengelkoyfenbilimleri Katılımcının site içi veya dışı bağlantılar aracılığıyla erişeceği her nevi diğer elektronik ortamların, web sitelerinin veya benzer uygulamaların gizlilik politikalarından veya diğer uygulamalarından sorumlu değildir. cengelkoyfenbilimleri, site kapsamında veya üzerinden üçüncü kişi veya kurumlara ait elektronik ortamlarda yer alan içeriklere erişim sağlanması halinde bu içeriklerin cengelkoyfenbilimleri tarafından benimsenmiş veya 5651 sayılı kanun kapsamında bu içeriklere erişim gayesiyle faaliyette bulunmuş şekilde değerlendirilemez.

Kullanıcı işlemlerine konu olarak üretilen veya paylaşılanlar dışında, cengelkoyfenbilimleri tarafından üretilen ve siteye yüklenen tüm içeriklerin üzerindeki, bilgi ve görsel malzemeleri açısından barındırdıkları/barındıracakları bilgi ve/veya veri üzerindeki her nevi fikri mülkiyet hakkı; 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 551 sayılı Patentlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, FSEK, Tasarım Hukuku, TTK’nın Haksız Rekabet hükümleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca yalnız ve tek başına cengelkoyfenbilimleri’ne aittir.

cengelkoyfenbilimleri, 18 yaş ve üzeri bireylerin kullanımına açıktır. 18 yaş ve üzerinde değilseniz bu site ve Katılım Koşullarının siz ve sizin ebeveynleriniz veya vasinizin tarafından okunduğunu ve anlaşıldığından emin olarak gerekli katılım müsaadelerini yasal temsilcileriniz aracılığıyla temin etme mükellefiyeti size ait bir yükümlülüktür. cengelkoyfenbilimleri, bu şartlara uyduğunuzu doğrulamak amacı ile gerekli teknolojileri ihtiyaç duyulması halinde kullanabilir. Sitenin kullanımı, uyumlu cihazlar, internet erişimi ve bazıları ücrete tabi yazılımlar gerektirdiği takdirde bundan kaynaklanan periyodik güncellemeler ve ödeme mükellefiyetleri kullanıcının sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılığın yol açabileceği her nevi talep hakkı kaybı başta olmak üzere işbu metne konu verilerin temininden de Katılımcı tek başına sorumludur.

Katılımcı, bu başlık altında yer alan bilgilerin site tarafından sistemsel veri analizi amacıyla ve hesap sahibine erişilebilmesi gayesiyle toplanmasına muvafakatinin olduğunu ve mezkur eylemin cengelkoyfenbilimleri aleyhine kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde depolanması yahut işlenmesi vasfında olmadığını/olmayacağını beyan ve taahhüt eder.

cengelkoyfenbilimleri’nin, bu gizlilik ilkeleri kapsamındaki yetki ve hizmetleri, üçüncü kişilerin Katılımcıların anılan kişisel bilgilerini site kapsamında ve bu gayeyle sınırlı şekilde görebilmesini ve Katılımcılar ile iletişim kurabilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Katılımcılar tarafından herhangi diğer bir kamuya açık platformlara daha evvel veya daha sonra yüklenen bilgilere, Katılımcıların ikamet ettiği ülkenin yasalarında tanımlanana benzer şekilde kişisel bilgilerin yeterli düzeyde korunmasını garanti eden yasaların olmadığı ülkelerden de dahil olmak üzere, dünyanın her yerinden başkaları erişebilecek, bu bilgileri kullanabilecek ve saklayabilecektir. Katılımcılar, kişisel bilgilerini sağlayarak, bilgilerinin burada açıklanan şekilde kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul etmektedir. cengelkoyfenbilimleri, Katılımcı bilgilerini üçüncü kişilerin izinsiz erişimine veya uygunsuz kullanımına karşı korumak için önlemler alıyor olmasına karşın, anılan üçüncü kişiler üzerinde denetim sahibi değildir ve Katılımcılar tarafından kamuya açık platformlara yüklenen veya başka bir şekilde kullanıma sunulan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına ilişkin sorumluluk kabul etmemektedir.

Katılımcılar, bu siteyle ile bağlantı kurduğunda, talep veya işlemlerine konu diğer katılımcıya ilişkin Genel Bilgilere erişebilecektir. Genel Bilgiler terimi, katılımcının adlarını-soyadlarını, profil resimlerini, cinsiyetlerini, kullanıcı kimliklerini kapsamaktadır. Katılımcılar, bu şekilde temin edilen bilgilerin kullanılması suretiyle kendilerine bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak gönderilen mesaj ve diğer iletilerin kendi muvafakatlerinde olduğunu kabul ve beyan eder.

cengelkoyfenbilimleri, kullanıcıların verdiği ve veri tabanında bulunan tüm bilgileri, süresiz ve herhangi bir bedel ödemeksin tüm hakları cengelkoyfenbilimleri’ne ait olmak üzere istatiksel bilgilere dönüştürebilme, doğrudan veya dolaylı olarak tarafınızla iletişim kurma, cengelkoyfenbilimleri’ne ait her türlü reklam ve pazarlama alanında kullanabilme hakkına sahiptir. Katılımcılar, mezkur bilgilendirmeleri almak ve bu şekilde kendileri ile iletişime geçilmesini istemediklerine dair talepte bulunma hakkına sahip olup bu şekilde bir bildirimde bulunulması halinde devam eden bilgilendirme ve bildirimler Katılımcılara iletilmeyecektir. Siteyle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için cengelkoyfenbilimleri, Katılımcıların IP adresini tespit etme ve bunu kullanma hakkını saklı tutar. Aynı zamanda IP adresleri, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Katılımcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

cengelkoyfenbilimleri tarafından siteye erişim işlemleri kapsamında toplanan bilgiler işlemin veya kullanıcı hesap aktivasyonunun sonra ermesi halinde sona erme tarihinden itibaren yasal süresi içinde anonimleştirilerek geri dönüştürülemez şekilde imha edilecektir.

Bu siteyi kullanan her kullanıcı, yukarıdaki şartları okuduğunu, anladığını ve gayrı kabili rüc’u şekilde kabul ettiğini beyan etmiş sayılmaktadır.